Контакти

Екип на goguide.bg:

Редактори:
Пламена Максимова pmaksimova@goguide.bg
Цветана Кулинска tskulinska@goguide.bg

За реклама:
Веселин Жеков 0884 749 249 vjekov@goguide.bg
Галя Маджарска 0888 298 937 gmadjarska@hiend.bg
Силвия Тинчева 0896 880 515 silvia@hicomm.bg
Александра Спиридонова 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Симона Славчева 0884 666 521 sslavcheva@goguide.bg
Венета Ташкова - Ети 0887 682 613 eti@goguide.bg

Екип на списание Go Guide:
Никола Папукчиев nikola@goguide.bg
Влади Герасимов: vgerasimov@goguide.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:
ул. "Г. С. Раковски" 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97