ЪпсурТна среща със Cee-Roo

това е човекът

...от която ще разцъфнеш от танци до сутринта