ЪпсурТна среща със Cee-Roo

това е човекът

...от която ще разцъфнеш от танци до сутринта

TENOR FLY - БАС ПИОНЕР ОТ БРИКСТЪН

това е човекът

За нещата от живота и живота на нещата